KONTAKT INFORMACIJE

Generali transport company d.o.o.
Sentandrejski put 157a, 21118 Novi Sad
Tel: +381(0)21 4 808 000
Fax: +381(0)21 4 808 008
E-mail: office@gtc.rs
Informacije Novi Sad: 063/11 77 486
Informacije Bačka Topola: 063/1177476
Iznajmljivanje autobusa za slobodne vožnje: 063/11 66 317

Registarski / matični broj: 20450665
PIB: 105905690
Tekući račun: 200-2652890101934-71
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV